XIII Festiwal Biegowy

Festiwal Biegowy - pl Festiwal Biegowy - en

Formularz Zgłoszeniowy

Runner

Address

Select a run or runs

Nazwa Biegu price Transport
na start
Wybierz
Transport
Pt200 zł
So150 zł
So130 zł
So120 zł5 zł
Nd100 zł
Nd50 zł5 zł
Nd40 zł5 zł
Pt20 zł
So50 zł5 zł
Pt20 zł
So20 zł
Nd15 zł
Pt10 zł
So10 zł
Nd15 zł
So15 zł
Nd5 zł
Pt5 zł
So5 zł
So5 zł
Nd5 zł
So5 zł
Nd5 zł
So0 zł

* 10 zł

* Bieg im. Premiera Józefa Oleksego

** Bieg im. Romana Stramki, kuriera sądeckiego

*** Bieg w ramach Ultramaratonu Wyszehradzkiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

**** Bieg im. Premiera Tadeusza Mazowieckiego

***** Bieg Lachów i Górali przeznaczony jest dla członków zespołów występujących w ramach programu artystycznego Festiwalu Biegowego. Nazwę zespołu proszę podać w polu "Nazwa Klubu".

Additional Data

sadeczan_statment

Dodatki Premium

Nazwa Cena Wybierz
35 zł

Rozmiarówka asortymentu dostępnego w ramach pakietu Premium

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Fundację Festiwal Biegów z siedzibą w Niskowej 161, (dalej „FFB”), Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Festiwal Biegów z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, KRS 0000455795.
 2. Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z FFB jest możliwy pod numerem telefonu: +48 22-583-11-00 Adres e-mail FFB: festiwalbiegow@festiwalbiegow.pl
 3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia FFB przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 1. umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników Festiwalu Biegowego;
 2. kontaktowania się w sprawie organizacji wydarzeń statutowych FFB;
 3. kontaktowania się w sprawie rejestracji i udziału w 12. Festiwalu Biegowym;
 4. przygotowania i wydrukowania numerów startowych;
 5. przygotowania i wydania pakietów startowych;
 6. przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej festiwalbiegow.pl;
 7. rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów 12. Festiwalu Biegowego;
 8. przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych biegów i wywieszenia list w Biurze Zawodów 12. Festiwalu Biegowego;
 9. umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej festiwalbiegowy.pl, oraz w serwisach społecznościowych, informacyjnych i dziennikach (wydaniach elektronicznych i papierowych);
 10. umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;
 11. umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmom mierzącym czas poszczególnych biegów, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu poszczególnych biegów;
 12. udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne biegi w Biurze Zawodów 12. Festiwalu Biegowego;
 13. w przypadku skorzystania z transportu organizowanego przez FFB umieszczenia danych na    listach transportowych i przekazanie list transportowych kierowcom współpracującym z FFB w związku z organizacją 12. Festiwalu Biegowego;
 14. w przypadku udziału w biegach: Koral Maraton, Półmaraton, Bieg 7 Dolin 64 km, Bieg 7 Dolin 35 km, Runek Run 22 km, Życiowa Dziesiątka, Pętla – Bieg na 15 km, Biegu 7 Dolin 100 km, Iron Run umieszczanie i odczytanie publiczne danych na listach osób, które zostaną wytypowane do udziału w Konkursie Samochód dla Biegacza.
 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany
  przez FFB przez który rozumieć należy organizację wydarzeń statutowych, w szczególności 12. Festiwalu Biegowego.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
 4. pracownicy i współpracownicy FFB;
 5. podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe;
 6. podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów;
 7. wolontariusze FFB;
 8. firmy i kierowcy pojazdów współpracujących z FFB przy organizacji 12. Festiwalu Biegowego;
 9. pozostali uczestnicy 12. Festiwalu Biegowego;
 10. osoby znajdujące się na terenie Miasteczka Biegacza 12. Festiwalu Biegowego;
 11. użytkownicy strony internetowej festiwalbiegow.pl, serwisów społecznościowych, informacyjnych i dzienników (wydania elektroniczne i papierowe);
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. a-b, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. c-n do dnia 31.12.2021 r.
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.
 14. W związku z przetwarzaniem przez FFB Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści danych;
 2. prawo do sprostowania danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez FFB Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w 12. Festiwalu Biegowym.
 3. FFB nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
 4. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez FFB prosimy o kontakt pod adresem mailowym  festiwalbiegow@festiwalbiegow.pl

I state that I have read the competition rules and I accept them and promise to follow them.

Copyright © 2021 by ISW.
All Rights Reserved.