Dane Zawodnika - pola z * są wymagane.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Festiwal Biegów oraz przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Copyright © 2022 by ISW.
All Rights Reserved.